Bestel uw kaarten

Het Bekkenbodembal - 'Er komt een vrouw bij de gynaecoloog'
24 juni 2023, Den Haag

Voor je je inschrijft, let op:

Persoonlijke gegevens
Vragenvak

Heeft u al vragen? Heel fijn als u ze hier wilt stellen, dan gaan we daar (zo veel mogelijk) rekening mee houden. Bijvoorbeeld vragen over wat u graag te weten wilt komen over de bekkenbodem en/of bekkenbodemproblemen als verzakking en incontinentie?

U kunt dit vragenvak ook overslaan en verder via kortingscode naar stap 2.

We gaan proberen zoveel mogelijk van uw binnengekomen vragen te beantwoorden, we nemen graag uw vraag/feedback mee, zodat we dit kunnen meenemen in het avondprogramma. Na afloop van het programma krijgt u de mogelijkheid om in de foyer vragen te stellen aan de aanwezige gynaecologen en collega’s. Na afloop worden veel gestelde vragen met u gedeeld via bekkenbodembal.nl.

Kortingscode
Indien u een kortingscode heeft ontvangen, dan kunt u die hieronder opgeven.